Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Wat we doen voor u

 

 

 

De Westerkim biedt op verschillende manieren zorg.

In ons huis

Binnen de muren van onze locatie aan de Bosboomstraat in Hoogeveen bieden we woonzorg, verpleeghuiszorg, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Ook beschikken we over logeerkamers met zorg voor kortere verblijfsperiodes.

Lees meer over:
wonen in de Westerkim
verpleeghuiszorg
dagbesteding
logeren met zorg

Buiten ons huis

Buiten onze muren, dus bij mensen in Hoogeveen en omgeving thuis, bieden we huishoudelijk hulp, thuiszorg en dagbesteding voor Molukse inwoners in het verenigingsgebouw van Salawaku. Verder zijn er vlakbij ons huis ook een aantal aanleunwoningen, waar we diverse vormen van zorg verlenen.

Lees meer over:
huishoudelijke hulp
thuiszorg
dagbesteding voor Molukse ouderen
palliatieve zorg
aanleunwoningen

Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden

Voor aanvang van onze zorgverlening gaan wij een schriftelijke overeenkomst aan met de cliënt. Hier zijn wij ook toe verplicht. We hanteren hiervoor de modelovereenkomst die tot stand gekomen is in samenwerking tussen verschillende partijen in de sector: Actiz (organisatie van/voor VVT-instellingen), BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland. Als lid van Actiz worden wij geacht deze modelovereenkomsten te gebruiken.

Hieronder treft u de zorgovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden en de diverse modules aan.

     Zorg- en dienstverleningsovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden)