Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Feestelijke start nieuwbouw de Westerkim

Vandaag hebben mevrouw Booij als langstwonende bewoner (20 jaar) en Karin Marissen als langstwerkende medewerker (35 jaar) samen het bouwbord onthuld. Dit gebeurde na de officieële ondertekening van de uitvoerings- en coördinatieovereenkomsten voor de nieuwbouw. Met deze ondertekening -  door de bestuurder van de Westerkim en de directeuren van aannemersbedrijf Paas, installatiebedrijf Pranger-Rosier en domotica leverancier Ascom - kan de bouw starten van ons energieneutrale en gasloze woonzorgcentrum.

In de nieuwe Westerkim komen 10 kleinschalige woningen met elke 9 appartementen en een gezamenlijke huiskamer. In het bruisend hart van het gebouw zijn ontmoetingsruimten zoals huiskamers voor dagbesteding, een restaurant, een multifunctionele ruimte en een kapsalon. De huidige aanleunwoningen krijgen een directe verbinding met korte looplijnen naar het centrale hart van het gebouw.

Kleinschalig en huiselijk

Volgens Febo Emmelkamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Westerkim, is nieuwbouw hard nodig: “Het huidige woonzorgcentrum is na ruim 50 jaar verouderd en sluit onvoldoende aan bij onze visie op kleinschalig wonen en leven als gezin. Daarvoor is een meer huiselijke omgeving nodig met huizen met schuine daken, een eigen keuken en directe verbindingen met buiten. Vanuit onze Christelijke identiteit vinden wij het belangrijk om te bouwen met respect voor de aarde en haar energiebronnen. Concreet betekent dit dat wij ons energieverbruik beperken door verregaande isolatie, dat we duurzame energie opwekken met meer dan zevenhonderd zonnepanelen en dat we efficiënt omgaan met energieverbruik door het toepassen van een hoge luchtdichtheid, ledverlichting en lucht-water warmtepompen. Hiermee zijn wij één van de eerste energieneutrale en gasloze woonzorgcentra van Nederland.”

Planning

Met het tekenen van de overeenkomsten start – na jaren van voorbereidende werkzaamheden - de nieuwbouw. De bouw vindt gefaseerd plaats zodat bewoners van de Westerkim zo weinig mogelijk hinder ondervinden en slechts één keer hoeven verhuizen. De verwachting is dat begin 2021 de 1e fase nieuwbouw gereed is en begin 2022 de 2e en laatste fase.

Deelnemende partijen

Het ontwerp voor de nieuwe Westerkim is gemaakt door architectenbureau Sacon uit Zwolle. Technion adviseurs uit Heerenveen tekende voor het technisch ontwerp. Aannemersbedrijf Paas BV uit Nieuw Buinen en installatiebedrijf Pranger-Rosier uit Dokkum realiseren de nieuwbouw. De domotica wordt geleverd en geïnstalleerd door Ascom uit Utrecht. ICSadviseurs uit Zwolle is als huisvestingsadviseur en projectmanager de linkin pin tussen de Westerkim en de deelnemende partijen. Vanwege het duurzame karakter van de nieuwbouw verstrekt de Triodos Bank de hypothecaire lening.

westerkim nieuwbouw

Wij waarderen uw waardering!

Volg ons ook op...

facebook icon linkedin icon twitter icon

Lees ons contactblad...

 

Voorblad Verbinding

Wat eten we vandaag...

Wilt u een keer bij ons mee eten? U bent van harte welkom!

Voor € 7,25 krijgt u in ons huisrestaurant een keuzemenu.
Benieuwd naar dit keuzemenu?

Bekijk hier het menu van deze week.

En hier het menu van volgende week.

Wat is er te doen...

Wat is er te doen?

Hier vindt u het complete overzicht van de activiteiten van deze maand.

In de Westerkim hebben we ook een aantal voorzieningen zoals een kapper (ook herenkapper), pedicure en een winkeltje.